Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasadwykorzystywania plików Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
Klientów przez Sklep Internetowy Mama Maluje, prowadzony pod adresem
www.mamamaluje.art przez Mama Maluje IWONA ŚWIERCZEK ul.  Złocieni 9, 43-340 Kozy NIP 9372462799. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest Iwona Świerczek (zwana dalej „Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez Mama Maluje IWONA ŚWIERCZEK ul.  Złocieni 9, 43-340 Kozy NIP 9372462799 za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO.
4. Sklep Mama Maluje informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie
w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą
dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych,
ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy Mama Maluje dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas
korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych
jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.
§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
W Sklepie Internetowym Mama Maluje dane osobowe zbierane są w następujących
przypadkach:
1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z
rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku
Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu
Internetowego.
3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda
Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez
Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z
usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,
w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu
przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie
Sklepu Internetowego),
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.
§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń
reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez
Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.
§ 5 PROFILOWANIE
1. Sklep Internetowy Mama Maluje może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić
czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty
preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do
preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą
odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich
sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg
uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna
art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w
tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Mama Maluje przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa
prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 7 PLIKI COOKIES
1) Sklep Internetowy Mama Maluje używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w
szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w
Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla
pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą
zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)
Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
(czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom
kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.
usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych
wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego
opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania
o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy
kierować na adres mama.maluje@wp.pl.
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 16.08.2021.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl